پیام تسلیت

 

كانون پايش وضعيت و كنترل كيفي، با نهايت تاسف و تاثر، درگذشت ناگهاني مرحوم "مهندس محسن شاكري"، عضو هيات علمي گروه ماشين هاي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد را به اطلاع كليه ي همكاران و دوستان مي رساند.

پایش وضعیت به عنوان ابزاری کارا و نو در امر نگهداري و تعميرات، و کنترل کیفی به عنوان ناظر و ناظم مرغوبیت محصول، ضامن اصلی بقای تولید در صنایع میباشند. با وجود همت صنایع برای حضور و بقا در بازار رقابت و گرایش آنها به تولید مضاعف در کنار حفظ و ارتقای کیفیت محصول، همچنان شاهد استفاده از تکنیک های سنتی نگهداری و تعمیرات و همچنین نگاه غیر علمی به مقوله ی کنترل کیفی در سطح وسیعی از صنایع هستیم.  کانون هماهنگی پایش وضعیت و کنترل کیفی با هدف تبیین و تسهیل رابطۀ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان بازوی علمی کشور، و صنعت به عنوان بازوی عملی توسعۀ آن، با انگیزه ی پرداختن به موضوع راهبردی پایش وضعیت و ارتباط تنگاتنگ آن با مقوله ی کنترل کیفی تحت حمایت و نظارت دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 22/12/1388 تشکیل شده است. در این حکم آقای دکتر مهدی بهزاد به عنوان رئیس کانون و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیرخانۀ کانون به مدت دو سال معرفی شده اند.

 
     
 

انتخاب مهندس برجسته پایش وضعیت

 
 

بدینوسیله به استحضار مي‌رساند كانون هماهنگي دانش و صنعت "پايش وضعيت و كنترل كيفي" وابسته با همكاري مركز پايش وضعيت دانشگاه صنعتي شريف در راستاي انجام وظايف و فعاليت‌هاي خود، در یک طرح ملی اقدام به انتخاب مهندس برجسته ی پایش وضعیت در سطح کشور نموده است. پس از فراخوان گسترده از صنایع مختلف و پس از بررسی های صورت گرفته توسط کمیته ی ارزشیابی مربوطه، پنج نفر از متقاضیان به عنوان مهندس ماهر پایش وضعیت به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر انتخاب گردیدند :

1-    مهندس عبدالصمد محمدی از شرکت توان کاونت

2-    مهندس کیومرث رحمانی از شرکت مدیریت تولید برق نکا

3-    مهندس محسن معصومیان از شرکت پتروشیمی زاگرس

4-    مهندس مهدی دادبود از شرکت پتروشیمی رازی

5-    مهندس وحید رضائی از شرکت پتروشیمی تبریز

اهدا لوح و تقدیر از این افراد در پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت در دانشگاه صنعت نفت آبادان مورخ 12 اسفند 89 به عمل آمد.